Mít Trà Cú bán lại TOP gà làm giống cho anh em ai cần

71

Chào anh em, hỗm rài tết nên lu bu không có thời gian đăng máy con gà mái làm giống cho anh em, anh em có hỏi gà mái làm giống nên nay đăng lên luôn cho anh em tham khảo từ số 1 đến số 14, có luôn máy gà làm nọc với gà đá luôn, anh em muốn sao thì tùy anh em, đem đá phá làng phá xóm cũng được 🙂

https://www.youtube.com/watch?v=GrcD5eti92w

Gà số 1: xanh que, 3kg vảy rồng, gà hàng hiệu, mình mới đỗ máy mái xanh râu mới xong, anh em muốn đổ nọc thì cứ bắt nó về đổ nọc đá luôn cũng được, máy gà này còn chơi được, gà này giá 10 triệu.

>>Xem Thêm : Hàng khủng lông 4K VIP – Mít Trà Cú

Gà số 2: gà thái bông, 7 triệu về làm nọc hay da ga campuchia điều được

Gà số 3: gà xanh siêu giáp, gà danh anh em đá tiền lớn bắt con này về chơi nha, muốn đá hay đổ nọc điều được, gà vừa đổ nọc xong ăn 5 cái rồi, gà mặt nhỏ xíu tay vô như rô bot, 1,4kg

Các con còn lại điều là gà mái bổn gà đá mit tra cu cho anh em ai có đam mê như mình.

TẮT QUẢNG CÁO [X]
TẮT QUẢNG CÁO [X]