Gà Úa chồng độ 500Tr của anh Chánh với anh Tùng 25/10/2019

25

Hôm nay diễn ra  trận gà chồng độ kinh điển điển giữa gà Úa anh Chánh với gà của anh Tùng

TẮT QUẢNG CÁO [X]
TẮT QUẢNG CÁO [X]